Belgische wetgeving

Situatie 1:
De pictogrammen voor bewakingscamera's geplaatst aan de toegang van een voor het publiek toegankelijke besloten plaats, waarvan de toegang niet wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk, hebben als afmetingen 400x600mm.
Als, in een niet besloten plaats, de toegangen niet van elkaar kunnen onderscheiden worden, duidt de verantwoordelijke voor de verwerking de plaatsen aan waar de pictogrammen zullen aangebracht worden, zodat een zekere toegankelijkheid tot de informatie gegarandeerd wordt.

Situatie 2:
De pictogrammen geplaatst aan de toegang van een voor het publiek toegankelijke besloten plaats, waarvan de toegang wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk, hebben als afmetingen 210x297mm, 100x150mm.
De verantwoordelijke voor de verwerking moet erover waken dat het gekozen model van pictogram met zekerheid de informatie zichtbaar weergeeft, gelet onder meer op de breedte en de vorm van de toegang en eventueel het aantal aangebrachte exemplaren.