Nieuwe brandstoflabels voor voertuigen

Nieuwe brandstoflabels voor voertuigen

Er komen steeds meer alternatieven voor schonere brandstoffen, waardoor het aantal verschillende typen brandstof op de Europesche wegen als maar toeneemt. Brandweerlieden en andere hulpdiensten moeten in het geval van een calamiteit met een voertuig snel en adequaat kunnen reageren en daarom is het van belang dat deze gemakkelijk het type brandstof van een voertuig kunnen herkennen.


ISO 17840-4: De wereldwijde standaard voor brandstoflabels

Logo CTIF-ISODe CTIF (Internationale Organisatie voor Brandweer- en hulpdiensten) en ISO hebben voor brandstoflabels op voertuigen samen een standaard ontwikkeld: ISO 17840-4. Het doel van deze standaard is een internationaal systeem van herkenning van brandstoffen in voertuigen. De norm is van toepassing op personenauto's, bussen, touringcars, lichte en zware bedrijfsvoertuigen.

"Weten hoe energie in een voertuig wordt opgeslagen, kan het verschil betekenen tussen een succesvolle operatie - en een mogelijk onverwachte explosie, gaslek, brandpluim of dodelijke elektrocutie."

Ieder type brandstof vereist een andere benadering in geval van een calamiteit. De risico's met elektrische of hybride brandstoffen zijn heel anders ten op zichten van de traditionele brandstoffen, zoals benzine, diesel en LPG. Dit levert niet alleen gevaar op voor hulpverleners, maar ook voor eventuele omstanders. De norm 17840 bestaat uit verschillende onderdelen die de hulpverlening en veiligheid kunnen verbeteren:

  • Pictogrammen op labels die aangeven welke brandstof er wordt gebruikt en waar in het voertuig tanks, batterijen e.d. bevinden. Pictogrammen met brandstoflabels
  • "Rescue Sheets" die informatie geven aan hulpverleners over de constructie van het voertuig. Euro NCAP heeft een gratis mobiele applicatie ontwikkeld die gemakkelijk toegang geeft tot de "Rescue sheets" :
  • "Emergency Response Guides" met gedetailleerde informatie.

Implementatie & Acceptatie

De norm bestaat sinds 2018, maar er is nog een lange weg te gaan voor acceptatie en implementatie in Europa. België heeft als eerste in Europa de norm geaccepteerd om toe te passen in het openbaar vervoer en in Finland is een commerciële busmaatschappij begonnen met het aanbrengen van de stickers op hun vloot. Start nu ook met de implementatie van de ISO 17840 en draag bij aan een veiligere omgeving voor u zelf, werknemers, hulpverleners en omstanders bij een calamiteit of verkeersongeval.
In Nederland is er wel aandacht geweest voor de implementatie van de norm, maar tot op heden zijn er geen concrete afspraken over gepubliceerd.

Uitgebreide informatie over de norm, de gratis mobiele applicatie en over het plaatsen van de stickers wordt verder uitgelegd op de website van CTIF


Ook leverbaar als: