GHS Pictogrammen

GHS (Globally Harmonized System)

GHS (Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals) is een wereldwijd uniform systeem voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. De GHS systematiek, ontworpen door de Verenigde Naties, is overgenomen door de CLP verordening van 2008, waar de Europesche regelgeving hiervoor is opgenomen.
Vanaf 2015 is de overgangsperiode ten einde en geldt de verplichting om deze regelgeving te gebruiken voor zowel stoffen als mengsels. De regeling geldt voor de levering, het vervoer (over land, spoor en water) en het gebruik van stoffen en mengsels.


GHS Pictogrammen Bestellen?

De GHS symbolen zijn bij ons in een aparte GHS categorie ondergebracht en in diverse afmetingen verkrijgbaar als bordje, sticker, sticker op rol, magneetfolie of verpakkingstape.

GHS / CLP pictogrammen
Betekenis Pictogram
Ontplofbare stoffen

GHS01

Ontvlambare stoffen

GHS02

Oxiderende stoffen

GHS03

Gashouder onder druk

GHS04

Corrosieve stoffen

GHS05

Giftige stoffen

GHS06

Gevaar voor sensibilisatie van de huid, bij het inademen, schadelijk of irriterend voor de ogen

GHS07

Schadelijk voor het aquatisch milieu

GHS08

Mutageen, ademhaling, kankerverwekkend of reproductierisico

GHS09