ISO 7010 - Het complete overzicht

Laatste update: 16-09-2022

Grafische symbolen — Veiligheidskleuren en –tekens — Geregistreerde veiligheidstekens


De ISO 7010 is een internationale norm met als doel de standaardisering en harmonisering van veiligheidspictogrammen te verbeteren en hiermee een veiligere werkplek en betere communicatie te creëren. De internationale ISO norm is in 2012 als Europesche norm aangenomen en heeft in Nederland de naam NEN-EN-ISO 7010 gekregen.


Waar wordt de ISO 7010 toegepast?

De norm is van toepassing in alle gebieden waar veiligheid in verband met mensen van toepassing is en waar deze geïnformeerd moeten worden over veiligheid. Als uitzondering gelden veiligheidstekens voor lucht- weg- en spoorverkeer en de scheepvaart.

In bestaande situaties waar de norm nog niet is toegepast volstaan de oude pictogrammen en bij kleine wijzigingen kunnen deze worden gehandhaaft. Bij nieuwbouw moet gebruikt worden gemaakt van de ISO 7010 pictogrammen. Het is niet gebruikelijk dat nieuwe en oude symbolen door elkaar worden gebruikt, dus bij kleine aanpassingen is het verstandig om alle pictogrammen volgens deze norm uit te voeren.

Ten opzichte van de oude situatie zijn er voor Nederland twee grote veranderingen met betrekking tot vluchtwegaanduiding. Voorheen werd een vluchtroute rechtdoor aangeduid met een pijl naar beneden en deze is aangepast door een paal die naar boven wijst. Als tweede is het vluchtende "mannetje" op de vluchtwegaanduiding niet meer gescheiden door een pijl van de deur, maar in de nieuwe norm wordt het "mannetje" in de deur geplaatst.

Pictogram nooduitgang rechtdoor

In de categorie brandbeveiliging is de grootste verandering de toevoeging van een vlam (determinant) aan de bestaande pictogrammen voor brandblusser, brandhaspel, handmelder en noodtelefoon. Andere pictogrammen brandbeveiliging waren reeds voorzien van een vlam en daarnaast zijn er een aantal nieuwe veiligheidstekens bijgekomen. Een complete versie van de ISO 7010 kan bij het Nederlandse Normalisatie Instituut worden aangeschaft. Als u vragen heeft over deze norm of u wilt de DWG bestanden downloaden voor het gebruik van de symbolen in Autocad neem dan vrijblijvend contact met ons op.


ISO 7010 en de NEN 3011

De NEN 3011 is een Nederlands norm voor veiligheidstekens en pictogrammen. Hierin wordt voor de meeste veiligheidspictogrammen verwezen naar de ISO 7010, maar zijn er voor Nederland een aantal extra pictogrammen opgenomen, waar de ISO 7010 (nog) niet in voorziet. Daarnaast is er in de NEN 3011 een uitgebreide omschrijving opgenomen over de relatie tussen de grote van pictogrammen en de waarnemingsafstand.


ISO 7010 in België

In België heeft deze internationale de naam NBN-EN-ISO 7010 gekregen. De norm mag in België gehanteerd worden en wordt aangeraden in nieuwbouw, maar is nog geen verplichting. Meer informatie hierover vindt u terug op de website werk.belgie.be


Alle ISO 7010 pictogrammen

In de norm zijn een groot aantal pictogrammen opgenomen en onderverdeeld in brandbestrijding, evacuatie & eerste hulp, verboden, geboden en waarschuwingen. Er blijven nog steeds updates van de norm verschijnen met daarin nieuwe pictogrammen. Onderstaande overzicht geeft alle pictogrammen weer die in de laatste versie van de norm zijn opgenomen. Selecteer een van de categorieën om direct naar de pictogrammen hiervan te gaan.Brandbestrijdingpictogrammen

Pictogram brandblusser volgens ISO 7010 Referentie:
F001
Stickers

Borden
Naam:
Brandblusser
Omschrijving:
Het pictogram wordt gebruikt voor het aangeven van de locatie van een brandblusser. Dit kan zowel een poederblusser, schuimblusser, Co2 blusser, vetbrandblusser als een lithium-ion blusser zijn. Voor alle blussers wordt het algemene pictogram gebruikt, maar als extra toevoeging kan er voor ieder type een apart instructie bordje worden geplaatst.
Pictogram brandslanghaspel volgens ISO 7010 Referentie:
F002
Stickers

Borden
Naam:
Brandslanghaspel
Omschrijving:
Het pictogram geeft de locatie van de brandslanghaspel aan en kan boven een brandhaspel worden geplaatst, maar op ook een brandslanghaspelkast.
Pictogram brandladder volgens ISO 7010 Referentie:
F003
Stickers

Borden
Naam:
Brandladder
Omschrijving:
Het teken wordt gebruikt voor het aangeven van een brandladder en geeft aan dat deze alleen gebruikt dient te worden ten behoeve van brandbestrijding.
Pictogram brandbestrijdingsmiddelen volgens ISO 7010 Referentie:
F004
Stickers

Borden
Naam:
Verzameling van brandbestrijdingsmaterialen
Omschrijving:
Het symbool van de helm geeft een verzameling van brandbestrijdingsmaterialen aan, waar geen apart veiligheidspictogram voor is geregistreerd.
Pictogram handbrandmelder volgens ISO 7010 Referentie:
F005
Stickers

Borden
Naam:
Handbrandmelder
Omschrijving:
Pictogram voor het aanduiden van een handbrandmelder wat ook wel wordt omschreven als een handmelder of brandmelder.
Pictogram noodtelefoon bij brand volgens ISO 7010 Referentie:
F006
Stickers

Borden
Naam:
Noodtelefoon bij brand
Omschrijving:
Dit veiligheidsteken wordt gebruikt voor het aangeven van de locatie van een noodtelefoon voor gebruik bij brand.
Pictogram branddeur volgens ISO 7010 Referentie:
F007
Stickers

Borden
Naam:
Branddeur
Omschrijving:
Het rode pictogram met deur en vlam wordt gebruikt om een branddeur aan te duiden.
Pictogram vaste brandblusbatterij volgens ISO 7010 Referentie:
F008
Stickers

Borden
Naam:
Vaste brandblusbatterij
Omschrijving:
Op de afbeelding staan vier flessen bevestigd aan een manifold en geeft de locatie van een vaste opstelling van een blusgas installatie aan.
Pictogram verrijdbare brandblusser volgens ISO 7010 Referentie:
F009
Stickers

Borden
Naam:
Verrijdbare brandblusser
Omschrijving:
Het pictogram geeft een bluswagen / verrijdbare brandblusser weer een kan gebruikt worden voor een verrijdbare poederblusser, schuimblusser en Co2 blusser op wielen.
Pictogram draagbare schuim applicator volgens ISO 7010 Referentie:
F010
Stickers

Borden
Naam:
Draagbare schuim applicator
Omschrijving:
Een draagbare schuim applicator wordt gekoppeld aan een brandslang of brandslanghaspel en met dit symbool kan de locatie hiervan worden aangegeven.
Pictogram watermist applicator volgens ISO 7010 Referentie:
F011
Stickers

Borden
Naam:
Watermist applicator
Omschrijving:
Letterlijk betekend het symbool watermist applicator, maar naast een watermist applicator wordt het ook gebruikt voor het aanduiden van een sprinkler nozzle.
Pictogram vaste brandblusinstallatie volgens ISO 7010 Referentie:
F012
Stickers

Borden
Naam:
Vaste brandblusinstallatie
Omschrijving:
Het pictogram geeft de locatie van een vaste brandblusinstallatie aan.
Pictogram vaste blusfles volgens ISO 7010 Referentie:
F013
Stickers

Borden
Naam:
Vaste brandblus fles
Omschrijving:
Een symbool voor het aanduiden van een vast brandblus fles.
Pictogram bedieningsstation blusinstallatie volgens ISO 7010 Referentie:
F014
Stickers

Borden
Naam:
Op afstand bedienbare blusinstallatie
Omschrijving:
Een teken voor het aangeven van een op afstand bedienbare brandblusinstallatie of het bedieningsstation hiervan.
Pictogram waterkanon volgens ISO 7010 Referentie:
F015
Stickers

Borden
Naam:
Waterkanon
Omschrijving:
Een pictogram dat de locatie van een waterkanon of brand monitor aangeeft.
Pictogram branddeken volgens ISO 7010 Referentie:
F016
Stickers

Borden
Naam:
Branddeken
Omschrijving:
Dit symbool wordt gebruikt voor de locatie van een brandeken of blusdeken.
Pictogram brandweer lift volgens ISO 7010 Referentie:
F017
Stickers

Borden
Naam:
Brandweerlift
Omschrijving:
Voor het aangeven van een lift die bedoelt is voor de brandweer of voor het evacueren van personen door de brandweer.
Pictogram flitslicht volgens ISO 7010 Referentie:
F018
Stickers

Borden
Naam:
Flitslicht
Omschrijving:
Dit pictogram van een flitslicht wordt gebruikt om aan te geven of een brandalarm is afgegaan.
Pictogram brandslang volgens ISO 7010 Referentie:
F019
Stickers

Borden
Naam:
Losse Brandslang
Omschrijving:
Met dit pictogram kan een losse brandslang worden aangeduid.


Reddingspictogrammen

Pictogram nooduitgang linkerkant ISO 7010 Referentie:
E001
Stickers

Borden
Naam:
Nooduitgang links
Omschrijving:
Het pictogram geeft een nooduitgang aan met de opening aan de linkerkant en wordt meestal op de nooddeur zelf bevestigd.
Pictogram nooduitgang rechterkant ISO 7010 Referentie:
E002
Stickers

Borden
Naam:
Nooduitgang rechts
Omschrijving:
Het pictogram geeft een nooduitgang aan met de opening aan de rechterkant en wordt meestal op de nooddeur zelf bevestigd.
Pictogram nooduitgang links ISO 7010 Referentie:
E001 + E005
Stickers

Borden
Naam:
Nooduitgang links
Omschrijving:
Het pictogram van een vluchtend persoon met pijl naar links wordt gebruikt voor een verwijzing naar een nooduitgang in de linker richting.
Pictogram nooduitgang rechts ISO 7010 Referentie:
E002 + E005
Stickers

Borden
Naam:
Nooduitgang rechts
Omschrijving:
Het pictogram van een vluchtend persoon met pijl naar rechts wordt gebruikt voor een verwijzing naar een nooduitgang in de rechter richting.
Pictogram nooduitgang naar beneden rechterkant ISO 7010 Referentie:
E002 + E005
Stickers

Borden
Naam:
Nooduitgang naar beneden rechterkant
Omschrijving:
Het pictogram van een vluchtend persoon met pijl naar beneden wordt gebruikt voor een verwijzing naar een nooduitgang omlaag of trap af met een opening aan de rechterkant. Voor de introductie van de ISO 7010 werd dit pictogram in Nederland en België vaak gebruikt om een nooduitgang rechtdoor aan te duiden, maar nu geeft deze een nooduitgang naar beneden aan.
Pictogram nooduitgang naar beneden linkerkant ISO 7010 Referentie:
E001 + E005
Stickers

Borden
Naam:
Nooduitgang naar beneden linkerkant
Omschrijving:
Het pictogram van een vluchtend persoon met pijl naar beneden wordt gebruikt voor een verwijzing naar een nooduitgang omlaag of trap af met een opening aan de linkerkant. Voor de introductie van de ISO 7010 werd dit pictogram in Nederland en België vaak gebruikt om een nooduitgang rechtdoor aan te duiden, maar nu geeft deze een nooduitgang naar beneden aan.
Pictogram nooduitgang rechtdoor rechterkant ISO 7010 Referentie:
E002 + E005
Stickers

Borden
Naam:
Nooduitgang rechtdoor rechterkant
Omschrijving:
Het pictogram van een vluchtend persoon met pijl naar boven wordt gebruikt voor een verwijzing naar een nooduitgang rechtdoor of wordt geplaatst boven de nooduitgang en uitgang. De opening van de deur is aan de rechterkant.
Pictogram nooduitgang rechtdoor linkerkant ISO 7010 Referentie:
E001 + E005
Stickers

Borden
Naam:
Nooduitgang rechtdoor linkerkant
Omschrijving:
Het pictogram van een vluchtend persoon met pijl naar boven wordt gebruikt voor een verwijzing naar een nooduitgang rechtdoor of wordt geplaatst boven de nooduitgang en uitgang. De opening van de deur is aan de linkerkant.
Pictogram nooduitgang links omlaag ISO 7010 Referentie:
E001 + E006
Stickers

Borden
Naam:
Nooduitgang links omlaag
Omschrijving:
Het pictogram van een vluchtend persoon met diagonale pijl links naar beneden wordt gebruikt voor een verwijzing naar een nooduitgang links naar beneden of trap omlaag.
Pictogram nooduitgang links omhoog ISO 7010 Referentie:
E001 + E006
Stickers

Borden
Naam:
Nooduitgang links omhoog
Omschrijving:
Het pictogram van een vluchtend persoon met diagonale pijl links naar boven wordt gebruikt voor een verwijzing naar een nooduitgang links naar boven of trap omhoog.
Pictogram nooduitgang rechts omlaag ISO 7010 Referentie:
E002 + E006
Stickers

Borden
Naam:
Nooduitgang rechts omlaag
Omschrijving:
Het pictogram van een vluchtend persoon met diagonale pijl rechts naar beneden wordt gebruikt voor een verwijzing naar een nooduitgang rechts naar beneden of trap omlaag.
Pictogram nooduitgang rechts omhoog ISO 7010 Referentie:
E002 + E006
Stickers

Borden
Naam:
Nooduitgang rechts omhoog
Omschrijving:
Het pictogram van een vluchtend persoon met diagonale pijl rechts naar boven wordt gebruikt voor een verwijzing naar een nooduitgang rechts naar boven of trap omhoog.
Pictogram eerste hulp ISO 7010 Referentie:
E003
Stickers

Borden
Naam:
Eerste hulp (EHBO)
Omschrijving:
Het bekende witte kruis met groene achtergrond dient te worden gebruikt voor aanduiding van EHBO uitrusting en faciliteiten of voor personeel waarvoor geen apart geregistreerd veiligheidspictogram bestaat.
Pictogram noodtelefoon ISO 7010 Referentie:
E004
Stickers

Borden
Naam:
Noodtelefoon
Omschrijving:
Groen pictogram met afbeelding van een telefoon voor het aangeven van de locatie van een telefoon die gebruikt kan worden in het geval van nood.
Pictogram richtingspijl ISO 7010 Referentie:
E005
Stickers

Borden
Naam:
Richtingspijl groen
Omschrijving:
Groene richtingspijl die te gebruiken is in stappen van 90° voor het aangeven van een veilige richting.
Pictogram diagonale richtingspijl ISO 7010 Referentie:
E006
Stickers

Borden
Naam:
Richtingspijl diagonaal 45° groen
Omschrijving:
Groene diagonale richtingspijl van 45° die te gebruiken is in stappen van 90° voor het aangeven van een veilige richting.
Pictogram verzamelplaats ISO 7010 Referentie:
E007
Stickers

Borden
Naam:
Verzamelplaats
Omschrijving:
Dit pictogram geeft een veilige verzamelplaats na een evacuatie aan.
Pictogram glas breken ISO 7010 Referentie:
E008
Stickers

Borden
Naam:
Glas breken voor toegang
Omschrijving:
Dit symbool geeft aan dat er een glas gebroken moet worden om toegang te krijgen tot de bediening van een nooduitgang.
Pictogram dokter ISO 7010 Referentie:
E009
Stickers

Borden
Naam:
Dokter / Arts
Omschrijving:
Afbeelding van een persoon met stethoscoop voor het aangeven van een dokter of arts in geval van nood.
Pictogram AED ISO 7010 Referentie:
E010
Stickers

Borden
Naam:
Automatische externe defibrillator
Omschrijving:
Een pictogram voor het aangeven van de locatie van een automatische externe defibrillator (AED)
Pictogram oogdouche ISO 7010 Referentie:
E011
Stickers

Borden
Naam:
Oogdouche
Omschrijving:
Met dit symbool kan de locatie van een oogdouche of oogspoelfles worden aangegeven.
Pictogram nooddouche ISO 7010 Referentie:
E012
Stickers

Borden
Naam:
Nooddouche
Omschrijving:
Een pictogram voor het aangeven van de locatie van een nooddouche.
Pictogram brancard ISO 7010 Referentie:
E013
Stickers

Borden
Naam:
Brancard
Omschrijving:
Een afbeelding van een persoon op een stretcher die de locatie van een brancard aangeeft.
Pictogram CPOD ISO 7010 Referentie:
E014
Op aanvraag
Naam:
Aanwezigheids- en oriëntatiedetectiesysteem voor kinderzitjes
Omschrijving:
Om aan te geven dat een met CPOD uitgerust kinderzitje veilig kan worden gebruikt op een met CPOD uitgeruste passagiersstoel beschermd door een frontale airbag.
Pictogram drinkwater ISO 7010 Referentie:
E015
Stickers

Borden
Naam:
Drinkwater
Omschrijving:
Hiermee wordt aangegeven dat het water uit de betreffende watervoorziening geschikt is om te gebruiken als drinkwater.
Pictogram noodraam met vluchtladder ISO 7010 Referentie:
E016
Stickers

Borden
Naam:
Noodraam met vluchtladder
Omschrijving:
Met dit symbool wordt een raam aangegeven dat gebruikt kan worden om te vluchten en toegang geeft tot een permanente vaste vluchtladder.
Pictogram vluchtweg raam ISO 7010 Referentie:
E017
Stickers

Borden
Naam:
Vluchtweg raam
Omschrijving:
Hiermee wordt een raam aangegeven dat gebruikt kan worden om gered te worden door hulpdiensten.
Pictogram links draaien om te openen ISO 7010 Referentie:
E018
Stickers

Borden
Naam:
Links draaien om te openen
Omschrijving:
Met dit pictogram kan worden aangegeven dat de deurknop van een beveiligde deur op een vluchtroute tegen de klok ingedraaid moet worden om de deur te openen.
Pictogram rechts draaien om te openen ISO 7010 Referentie:
E019
Stickers

Borden
Naam:
Rechts draaien om te openen
Omschrijving:
Met dit pictogram kan worden aangegeven dat de deurknop van een beveiligde deur op een vluchtroute met de klok meegedraaid moet worden om de deur te openen.
Pictogram noodstop knop ISO 7010 Referentie:
E020
Stickers

Borden
Naam:
Noodstop knop
Omschrijving:
Dit symbool geeft de locatie van een noodstop knop aan.
Pictogram schuilplaats ISO 7010 Referentie:
E021
Stickers

Borden
Naam:
Beschermde schuilplaats
Omschrijving:
Voor het aanduiden van een beschermde schuilplaats of opvanglocatie in geval van nood of evacuatie.
Pictogram links duwen om te openen ISO 7010 Referentie:
E022
Stickers

Borden
Naam:
Links duwen om te openen
Omschrijving:
Pictogram om aan te geven dat de deur geopend kan worden door te duwen aan de linkerkant
Pictogram rechts duwen om te openen ISO 7010 Referentie:
E023
Stickers

Borden
Naam:
Rechts duwen om te openen
Omschrijving:
Pictogram om aan te geven dat de deur geopend kan worden door te duwen aan de rechterkant
Pictogram verzamelplaats mindervalide ISO 7010 Referentie:
E024
Stickers

Borden
Naam:
Verzamelplaats mindervalide
Omschrijving:
Dit pictogram geeft een tijdelijke veilige verzamelplaats aan voor personen die geen trap kunnen lopen en wachten op hulpdiensten voor evacuatie.
Pictogram noodhamer ISO 7010 Referentie:
E025
Stickers

Borden
Naam:
Noodhamer
Omschrijving:
Veiligheidspictogram voor het aanduiden van de locatie van een noodhamer.
Pictogram nooduitgang links mindervalide ISO 7010 Referentie:
E026
Stickers

Borden
Naam:
Nooduitgang links mindervalide
Omschrijving:
Deze afbeelding geeft een vluchtweg links aan naar een veilige locatie voor personen die niet kunnen lopen of mindervalide zijn.
Pictogram medische tas ISO 7010 Referentie:
E027
Stickers

Borden
Naam:
Medische verbandtas
Omschrijving:
Een pictogram voor het aanduiden van een medische verbandtas.
Pictogram zuurstof beademingsapparaat ISO 7010 Referentie:
E028
Stickers

Borden
Naam:
Zuurstof beademingsapparaat
Omschrijving:
Dit symbool met zuurstoffles en zuurstofmasker geeft de locatie van een zuurstof beademingsapparaat aan.
Pictogram vluchtmasker ISO 7010 Referentie:
E029
Stickers

Borden
Naam:
Vluchtmasker (EEBD)
Omschrijving:
Een pictogram voor het aangeven van een vluchtmasker (Emergency Escape Breathing Device - EEBD).
Pictogram nooduitgang rechts mindervalide ISO 7010 Referentie:
E030
Stickers

Borden
Naam:
Nooduitgang rechts voor mindervalide
Omschrijving:
Deze afbeelding geeft een vluchtweg rechts aan naar een veilige locatie voor personen die niet kunnen lopen of mindervalide zijn.
Pictogram algemeen scheepsalarm ISO 7010 Referentie:
E031
Stickers

Borden
Naam:
Algemeen scheepsalarm
Omschrijving:
Hiermee wordt een algemene alarm knop aangegeven aan boord van een schip.
Pictogram verzamelplaats scheepsvaart ISO 7010 Referentie:
E032
Stickers

Borden
Naam:
Verzamelplaats scheepvaart
Omschrijving:
Verzamelplaats aanduiding voor aan boord van een schip.
Pictogram schuifdeur naar rechts ISO 7010 Referentie:
E033
Stickers

Borden
Naam:
Schuifdeur naar rechts
Omschrijving:
Het pictogram geeft aan dat de schuifdeur naar rechts schuift als deze wordt geopend.
Pictogram schuifdeur naar links ISO 7010 Referentie:
E034
Stickers

Borden
Naam:
Schuifdeur naar links
Omschrijving:
Het pictogram geeft aan dat de schuifdeur naar links schuift als deze wordt geopend.
Pictogram mes reddingsvlot ISO 7010 Referentie:
E035
Stickers

Borden
Naam:
Mes reddingsvlot
Omschrijving:
Een symbool voor het aanduiden van de locatie van een mes op een reddingsvlot.
Pictogram overlevingsboot ISO 7010 Referentie:
E036
Stickers

Borden
Naam:
Overlevingsboot
Omschrijving:
Met dit pictogram wordt de locatie van een overlevingsboot aangegeven.
Pictogram reddingsboot ISO 7010 Referentie:
E037
Stickers

Borden
Naam:
Reddingsboot
Omschrijving:
Met dit pictogram wordt de locatie van een reddingsboot aangegeven.
Pictogram reddingsvlot ISO 7010 Referentie:
E038
Stickers

Borden
Naam:
Reddingsvlot
Omschrijving:
Met dit pictogram wordt de locatie van een reddingsvlot aangegeven.
Pictogram reddingsvlot met Davit kraan ISO 7010 Referentie:
E039
Stickers

Borden
Naam:
Reddingsvlot met Davit kraan
Omschrijving:
Met dit pictogram wordt de locatie van een reddingsvlot met Davit kraan aangegeven.
Pictogram reddingsboei ISO 7010 Referentie:
E040
Stickers

Borden
Naam:
Reddingsboei
Omschrijving:
Hiermee wordt de locatie van een reddingsboei aan boord van een schip aangegeven.
Pictogram reddingsboei met lijn ISO 7010 Referentie:
E041
Stickers

Borden
Naam:
Reddingsboei met lijn
Omschrijving:
Hiermee wordt de locatie van een reddingsboei met lijn aan boord van een schip aangegeven.
Pictogram reddingsboei met licht ISO 7010 Referentie:
E042
Stickers

Borden
Naam:
Reddingsboei met licht
Omschrijving:
Hiermee wordt de locatie van een reddingsboei met licht aan boord van een schip aangegeven.
Pictogram reddingsboei met lijn en licht ISO 7010 Referentie:
E043
Stickers

Borden
Naam:
Reddingsboei met lijn en licht
Omschrijving:
Hiermee wordt de locatie van een reddingsboei met lijn en licht aan boord van een schip aangegeven.
Pictogram reddingsvest ISO 7010 Referentie:
E044
Stickers

Borden
Naam:
Reddingsvest
Omschrijving:
Met dit symbool wordt de locatie van een reddingsvest aan boord van een schip aangegeven.
Pictogram reddingsvest kind ISO 7010 Referentie:
E045
Stickers

Borden
Naam:
Reddingsvest kind
Omschrijving:
Met dit symbool wordt de locatie van een reddingsvest speciaal voor kinderen aangegeven.
Pictogram reddingsvest baby ISO 7010 Referentie:
E046
Stickers

Borden
Naam:
Reddingsvest baby
Omschrijving:
Met dit symbool wordt de locatie van een reddingsvest speciaal voor baby's aangegeven.
Pictogram transponder ISO 7010 Referentie:
E047
Stickers

Borden
Naam:
Zoek- en reddingstransponder (SART)
Omschrijving:
Deze afbeelding geeft een zoek- en reddingstransponder aan (Search and rescue transponder - SART).
Pictogram noodsignaal ISO 7010 Referentie:
E048
Stickers

Borden
Naam:
Noodsignaal overlevingsvaartuig
Omschrijving:
Dit pictogram geeft de locatie van een noodsignaal op een overlevingsvaartuig aan.
Pictogram noodsignaal met parachute ISO 7010 Referentie:
E049
Stickers

Borden
Naam:
Noodsignaal met parachute
Omschrijving:
Dit pictogram geeft de locatie van een noodsignaal met parachute aan.
Pictogram werplijn apparaat ISO 7010 Referentie:
E050
Stickers

Borden
Naam:
Werplijn apparaat
Omschrijving:
Met dit teken wordt een werplijn apparaat aangeduid.
Pictogram draagbare radiotelefoon ISO 7010 Referentie:
E051
Stickers

Borden
Naam:
Draagbare radiotelefoon
Omschrijving:
Met dit symbool wordt aangegeven waar een tweerichtings VHF-radiotelefoontoestel aan boord van een schip bevindt.
Pictogram radiobaken ISO 7010 Referentie:
E052
Stickers

Borden
Naam:
Noodpositie radiobaken (EPIRB)
Omschrijving:
Met dit veiligheidsteken wordt de locatie van een noodradiobaken aangegeven (Emergency position indicating radio beacon - EPIRB).
Pictogram inschepingsladder ISO 7010 Referentie:
E053
Stickers

Borden
Naam:
Inschepingsladder
Omschrijving:
Dit symbool geeft een inschepingsladder aan boord van een schip aan.
Pictogram evacuatie glijbaan ISO 7010 Referentie:
E054
Stickers

Borden
Naam:
evacuatie glijbaan
Omschrijving:
Een veiligheidspictogram aan boord van een schip voor het aangeven van de locatie van een evacuatie glijbaan.
Pictogram vluchtkoker op zee ISO 7010 Referentie:
E055
Stickers

Borden
Naam:
Vluchtkoker op zee
Omschrijving:
Een veiligheidspictogram aan boord van een schip voor het aangeven van de locatie van een evacuatiekoker op zee.
Pictogram overlevingspak ISO 7010 Referentie:
E056
Stickers

Borden
Naam:
Overlevingspak
Omschrijving:
Een afbeelding van een overall met capuchon voor het aanduiden van de locatie van een overlevingspak (Survival suit)
Pictogram links trekken om te openen ISO 7010 Referentie:
E057
Stickers

Borden
Naam:
Links trekken om te openen
Omschrijving:
Pictogram om aan te geven dat de deur geopend kan worden door te trekken aan de linkerkant
Pictogram rechts trekken om te openen ISO 7010 Referentie:
E058
Stickers

Borden
Naam:
Rechts trekken om te openen
Omschrijving:
Pictogram om aan te geven dat de deur geopend kan worden door te trekken aan de rechterkant
Pictogram vluchtladder ISO 7010 Referentie:
E059
Stickers

Borden
Naam:
Vluchtladder
Omschrijving:
Groen met wit pictogram voor het aangeven van de locatie van een permanente vaste vluchtladder.
Pictogram evacuatiestoel ISO 7010 Referentie:
E060
Stickers

Borden
Naam:
Evacuatiestoel
Omschrijving:
Een symbool voor het aanduiden van de locatie van een evacchair.
Pictogram waterreddingsmiddelen ISO 7010 Referentie:
E061
Stickers

Borden
Naam:
Waterreddingsmiddelen
Omschrijving:
Een veiligheidssymbool voor de locatie van openbare reddingsuitrusting om verdrinking te voorkomen.
Pictogram tsunami evacuatie gebied ISO 7010 Referentie:
E062
Stickers

Borden
Naam:
Tsunami evacuatie gebied
Omschrijving:
Het pictogram geeft een veilig gebied (bergopwaarts) aan in geval van een tsunami.
Pictogram tsunami evacuatie gebouw ISO 7010 Referentie:
E063
Stickers

Borden
Naam:
Tsunami evacuatie gebouw
Omschrijving:
Het pictogram geeft een veilig gebouw aan om in te vluchten in geval van een tsunami.
Pictogram eerste hulpverlener ISO 7010 Referentie:
E064
Stickers

Borden
Naam:
Eerste hulpverlener
Omschrijving:
Hiermee kan een persoon worden aangegeven die is opgeleid in eerste hulpverlening.
Pictogram natuurramp toevluchtsoord ISO 7010 Referentie:
E065
Op aanvraag

Naam:
Natuurramp toevluchtsoord
Omschrijving:
Pictogram om een toevluchtsgebied tijdens een natuurramp aan te geven.
Pictogram evacuatie matras ISO 7010 Referentie:
E067
Stickers

Borden
Naam:
Evacuatie matras
Omschrijving:
Veiligheidspictogram voor het aangeven van de locatie van een evacuatie / sleep matras.
Pictogram reddingsboei met rook en licht ISO 7010 Referentie:
E068
Binnenkort beschikbaar
Naam:
Reddingsboei met rook en licht
Omschrijving:
Met deze afbeelding kan de locatie van een reddingsboei met rook en licht worden aangegeven.
Pictogram melder persoon overboord ISO 7010 Referentie:
E069
Binnenkort beschikbaar
Naam:
melder persoon overboord
Omschrijving:
Pictogram om de locatie aan te geven van een melder of oproeppunt voor de melding van een persoon overboord.
Pictogram mindervalide evacuatie lift ISO 7010 Referentie:
E070
Binnenkort beschikbaar
Naam:
Mindervalide evacuatie lift
Omschrijving:
Pictogram om een lift voor mindervaliden personen aan te geven die geen gebruik kunnen maken van de trap

Gebodspictogrammen

Pictogram algemeen verbod volgens ISO 7010 Referentie:
M001
Stickers

Borden
Naam:
Algemeen gebod
Omschrijving:
Dit pictogram wordt gebruikt voor een algemene verplichte actie of voor het benadrukken van een ander verplicht gebodspictogram.
Pictogram instructie lezen verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M002
Stickers

Naam:
Instructie lezen verplicht
Omschrijving:
Deze afbeelding houdt in dat het lezen van een gebruiksaanwijzing of instructieboekje voor aanvang van de werkzaamheden of bedienen van apparatuur of machines verplicht is.
Pictogram gehoorbescherming verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M003
Stickers

Borden
Naam:
Gehoorbescherming verplicht
Omschrijving:
Volgens dit gebodspictogram is het dragen van gehoorbescherming verplicht.
Pictogram oogbescherming verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M004
Stickers

Borden
Naam:
Oogbescherming verplicht
Omschrijving:
Met die gebodspictogram wordt er duidelijk gemaakt dat het dragen van oogbescherming / veiligheidsbril verplicht is.
Pictogram aarding verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M005
Stickers

Borden
Naam:
Aarding verplicht
Omschrijving:
Blauw met wit pictogram welke aangeeft dat aarding verplicht.
Pictogram stekker uit stopcontact halen verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M006
Stickers

Naam:
Stekker uit stopcontact halen verplicht
Omschrijving:
Dit veiligheidsteken wordt gebruikt om aan te geven dat een stekker uit het stopcontact moet worden gehaald voor onderhoud aan elektrische apparatuur, in het geval van een storing of wanneer de apparatuur onbeheerd wordt achtergelaten.
Pictogram ondoorzichtige bril verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M007
Stickers

Borden
Naam:
Ondoorzichtige bril verplicht
Omschrijving:
Dit gebod geeft aan dat het dragen van een ondoorzichtige bril verplicht is, bij behandeling van personen met zichtbare of onzichtbare straling.
Pictogram veiligheidsschoenen verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M008
Stickers

Borden
Naam:
Veiligheidsschoenen verplicht
Omschrijving:
Veiligheidspictogram van schoenen met stalen neus en zool om aan te geven dat veiligheidsschoenen verplicht zijn voor bescherming van de voeten tegen scherpe of zware voorwerpen en het contact met thermische of chemische materialen.
Pictogram handschoenen verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M009
Stickers

Borden
Naam:
Beschermende handschoenen verplicht
Omschrijving:
Een pictogram om aan te geven dat het dragen van beschermende handschoenen verplicht is bij gevaar voor op handen slaan, te worden geraakt door voorwerpen of voor contact met thermische of chemische materialen.
Pictogram beschermende kleding verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M010
Stickers

Borden
Naam:
Beschermende kleding verplicht
Omschrijving:
Een symbool dat aangeeft dat het dragen van beschermende kleding verplicht is.
Pictogram handen wassen verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M011
Stickers

Borden
Naam:
Handen wassen verplicht
Omschrijving:
Dit pictogram wordt gebruikt om aan te geven dat het wassen van handen verplicht is.
Pictogram leuning vasthouden verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M012
Stickers

Borden
Naam:
Leuning gebruiken verplicht
Omschrijving:
Volgens dit teken is het verplicht om de leuning vast te houden bij het gebruik van trappen, roltrappen of rolpaden.
Pictogram gelaatsbescherming verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M013
Stickers

Borden
Naam:
Gelaatsbescherming verplicht
Omschrijving:
Hiermee wordt aangegeven dat het dragen van gelaatsbescherming verplicht is.
Pictogram hoofdbescherming verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M014
Stickers

Borden
Naam:
Hoofdbescherming verplicht
Omschrijving:
Met dit pictogram wordt er benadrukt dat het dragen van hoofdbescherming of een veiligheidshelm verplicht is.
Pictogram hoge zichtbaarheidskleding verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M015
Stickers

Borden
Naam:
Hoge zichtbaarheidskleding verplicht
Omschrijving:
Dit veiligheidspictogram wordt gebruikt om aan te geven dat het dragen van hoge zichtbaarheidskleding verplicht is.
Pictogram gezichtsmasker verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M016
Stickers

Borden
Naam:
Gezichtsmasker verplicht
Omschrijving:
Om aan te geven dat het dragen van een gezichts- of mondmasker verplicht. Kan gebruikt worden voor de verplichting van het dagen van een stofmasker, maar wordt ook gebruikt voor mondmaskers ter bescherming van Covid.
Pictogram adembescherming verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M017
Stickers

Borden
Naam:
Adembescherming verplicht
Omschrijving:
Met deze afbeelding wordt aangeduid dat het dragen van adembescherming verplicht is.
Pictogram veiligheidsharnas verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M018
Stickers

Borden
Naam:
Veiligheidsharnas verplicht
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat het dragen van een veiligheidsharnas / valbescherming verplicht is.
Pictogram laskap verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M019
Stickers

Borden
Naam:
Laskap verplicht
Omschrijving:
Voor het aangeven dat het gebruik van een laskap / lasmasker verplicht is voor bescherming tegen hete rondvliegende deeltjes, intens licht en UV-straling door lassen.
Pictogram veiligheidsgordel verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M020
Stickers

Borden
Naam:
Veiligheidsgordel verplicht
Omschrijving:
Bij het zien van dit pictogram is het dragen van een veiligheidsgordel verplicht.
Pictogram uitschakelen verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M021
Stickers

Borden
Naam:
Uitschakelen verplicht
Omschrijving:
Dit veiligheidspictogram wordt gebruikt om aan te geven dat een machine of apparaat die niet met een stekker op het lichtnet is aangesloten, moet worden losgekoppeld van alle stroombronnen voordat onderhoud of reparatie wordt uitgevoerd.
Pictogram beschermende crème verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M022
Stickers

Borden
Naam:
Beschermende crème verplicht
Omschrijving:
Dit symbool geeft aan dat er een beschermende (Barrier) crème moet worden gebruikt ter bescherming van de huid tegen schadelijke stoffen zoals zuren, logen, harsen, vetten, kunststoffen of andere chemische stoffen.
Pictogram oversteekplaats gebruiken verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M023
Stickers

Borden
Naam:
Oversteekplaats gebruiken verplicht
Omschrijving:
Hiermee wordt bedoelt dat het verplicht is om gebruik te maken van een oversteekplaats of voetgangersbrug om gevaarlijke gebieden te vermijden.
Pictogram looppad gebruiken verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M024
Stickers

Borden
Naam:
Looppad gebruiken verplicht
Omschrijving:
Met dit pictogram zichtbaar is het voor voetgangers verplicht om het aangewezen looppad te gebruiken.
Pictogram ondoorzichtige bril voor baby's verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M025
Stickers

Borden
Naam:
Ondoorzichtige bril voor baby's / kinderen verplicht
Omschrijving:
Dit gebod geeft aan dat het dragen van een ondoorzichtige bril verplicht is, bij behandeling van baby's en kinderen met zichtbare of onzichtbare straling.
Pictogram beschermend schort verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M026
Stickers

Borden
Naam:
Beschermend schort verplicht
Omschrijving:
Met dit pictogram is het verplicht om een beschermend schort te dragen voor bescherming van de voorkant van het lichaam tegen het geraakt worden door voorwerpen of tegen het in contact komen met chemische stoffen of materialen.
Pictogram afschermen verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M027
Stickers

Borden
Naam:
Afschermen verplicht
Omschrijving:
Hiermee wordt aangeven het verplicht is om te controleren dat afschermingen aanwezig zijn en gebruikt worden.
Pictogram vergrendelen verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M028
Stickers

Borden
Naam:
Vergrendelen verplicht
Omschrijving:
Dit veiligheidsteken geeft aan dat het verplicht is om een faciliteit of kast die schadelijke stoffen of apparatuur bevatten af te sluiten.
Pictogram toeteren verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M029
Stickers

Borden
Naam:
Toeteren verplicht
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat het gebruik van een toeter verplicht is om een aanrijding of botsing te voorkomen.
Pictogram afvalbak gebruiken verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M030
Stickers

Borden
Naam:
Afvalbak gebruiken verplicht
Omschrijving:
Het pictogram geeft aan dat het verplicht is om afval in een afvalbak te gooien.
Pictogram zaagbescherming gebruiken verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M031
Stickers

Borden
Naam:
Zaagbescherming gebruiken verplicht
Omschrijving:
Hiermee wordt aangeduid dat het verplicht is om de zaagbescherming te gebruiken.
Pictogram anti-statische schoenen verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M032
Stickers

Borden
Naam:
Anti-statische schoenen verplicht
Omschrijving:
Een veiligheidspictogram waarmee het dragen van anti-statischeschoenen verplicht is.
Pictogram veiligheidsbeugel sluiten verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M033
Stickers

Borden
Naam:
Veiligheidsbeugel sluiten verplicht
Omschrijving:
Dit gebodspictogram geeft aan de veiligheidsbeugel van de stoeltjeslift gesloten moet zijn.
Pictogram veiligheidsbeugel openen verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M034
Stickers

Borden
Naam:
Veiligheidsbeugel openen verplicht
Omschrijving:
Dit gebodspictogram geeft aan de veiligheidsbeugel van de stoeltjeslift geopend moet worden.
Pictogram verlaat sleepbaan verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M035
Stickers

Borden
Naam:
Verlaat sleepbaan verplicht
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat de sleepbaan onmiddelijk moet worden verlaten na een val.
Pictogram skipunten verplicht omhoog volgens ISO 7010 Referentie:
M036
Stickers

Borden
Naam:
Skipunten verplicht omhoog
Omschrijving:
Deze afbeelding duidt aan dat de skipunten omhoog gehouden moeten worden om ongelukken met technische onderdelen van de kabelbaan te voorkomen.
Pictogram luiken sluiten verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M037
Stickers

Borden
Naam:
Luiken sluiten verplicht
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat luiken gesloten en geborgd moeten worden bij lancering van een reddingsboot, overlevingsboot of reddingsvlot.
Pictogram in juiste volgorde motor starten volgens ISO 7010 Referentie:
M038
Stickers

Borden
Naam:
In juiste volgorde motor starten
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan de motor in de juiste volgorde moet worden gestart bij lancering van een reddingsboot, overlevingsboot of reddingsvlot.
Pictogram overlevingsboot laten zakken volgens ISO 7010 Referentie:
M039
Stickers

Borden
Naam:
Overlevingsboot laten zakken
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat de overlevingsboot in de juiste lanceringsvolgorde moet worden neergelaten.
Pictogram reddingsvlot laten zakken volgens ISO 7010 Referentie:
M040
Stickers

Borden
Naam:
Reddingsvlot laten zakken
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat een reddingsvlot in de juiste lanceringsvolgorde moet worden neergelaten.
Pictogram reddingsboot laten zakken volgens ISO 7010 Referentie:
M041
Stickers

Borden
Naam:
Reddingsboot laten zakken
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat een reddingsboot in de juiste lanceringsvolgorde moet worden neergelaten.
Pictogram vallen losmaken volgens ISO 7010 Referentie:
M042
Stickers

Borden
Naam:
Vallen losmaken in juiste volgorde
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat de haken van een reddingsboot in de juiste lanceringsvolgorde moet worden losgemaakt.
Pictogram water sproeien volgens ISO 7010 Referentie:
M043
Stickers

Borden
Naam:
Water sproeien
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat het watersproeisysteem voor een reddingsboot moet worden geactiveerd in de juiste lanceringsvolgorde
Pictogram luchttoevoer starten volgens ISO 7010 Referentie:
M044
Stickers

Borden
Naam:
Luchttoevoer starten
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat het luchtsteunsysteem in de juiste lanceringsvolgorde geactiveerd moet worden.
Pictogram reddingsboot losmaken volgens ISO 7010 Referentie:
M045
Stickers

Borden
Naam:
Reddingsboot losmaken
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat de klemmen van de reddingsboot in de juiste lanceringsvolgorde losgelaten moet worden.
Pictogram gasfles verankeren verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M046
Stickers

Borden
Naam:
Gasfles verankeren verplicht
Omschrijving:
Hiermee wordt aangegeven dat het verplicht is om gasflessen vast te zetten.
Pictogram ademhalingsapparaat verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M047
Stickers

Borden
Naam:
Ademhalingsapparaat verplicht
Omschrijving:
Pictogram voor het aanduiden dat het dragen van onafhankelijke ademhalingsapparatuur verplicht is.
Pictogram gasdetector verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M048
Stickers

Borden
Naam:
Gasdetectie verplicht
Omschrijving:
Met die veiligheidspictogram wordt er duidelijk gemaakt dat het gebruik van een gasdetector of gasmeter verplicht is.
Pictogram valbescherming verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M049
Stickers

Borden
Naam:
Valbescherming verplicht
Omschrijving:
Dit veiligheidsteken geeft aan dat het dragen van valbescherming bij rolsporten verplicht is.
Pictogram links uitstappen rodelbaan verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M050
Stickers

Naam:
Links uitstappen rodelbaan verplicht
Omschrijving:
Dit wintersport pictogram geeft aan de het verplicht is om aan de linkerkant van de rodelbaan uit te stappen.
Pictogram rechts uitstappen rodelbaan verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M051
Stickers

Naam:
Rechts uitstappen rodelbaan verplicht
Omschrijving:
Dit wintersport pictogram geeft aan de het verplicht is om aan de rechterkant van de rodelbaan uit te stappen.
Pictogram afstand houden rodelbaan verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M052
Stickers

Naam:
Afstand houden rodelbaan verplicht
Omschrijving:
Dit wintersport pictogram geeft aan de het verplicht is om afstand te houden op de rodelbaan.
Pictogram reddingsvest verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M053
Stickers

Borden
Naam:
Reddingsvest verplicht
Omschrijving:
Hiermee wordt er aangegeven dat het dragen van een reddingsvest / zwemvest verplicht is.
Pictogram toezicht houden verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M054
Stickers

Borden
Naam:
Toezicht houden verplicht
Omschrijving:
Met dit pictogram wordt er aangegeven dat het verplicht is om toezicht te houden op kinderen tijdens het zwemmen of spelen in het water.
Pictogram buiten bereik van kinderen houden volgens ISO 7010 Referentie:
M055
Stickers

Borden
Naam:
Buiten bereik van kinderen houden verplicht
Omschrijving:
Hiermee wordt er aangegeven dat bepaalde items buiten het bereik van kinderen moeten worden gehouden.
Pictogram ventileren voor en tijdens toetreding volgens ISO 7010 Referentie:
M056
Op aanvraag

Naam:
Ventileren voor en tijdens toetreding verplicht
Omschrijving:
Hiermee wordt aangetoond dat het verplicht is om de betreffende ruimte (b.v. besloten ruimte, tank of container) te ventileren voor en tijdens het betreden.
Pictogram continue ventileren verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M057
Op aanvraag

Naam:
Continue ventileren verplicht
Omschrijving:
Het pictogram geeft aan de betreffende ruimte (b.v. besloten ruimte, tank of container) altijd continue moet worden geventileerd.
Pictogram toetreding tot ruimte alleen toegestaan onder toezicht volgens ISO 7010 Referentie:
M058
Op aanvraag

Naam:
Toetreding tot ruimte alleen toegestaan onder toezicht
Omschrijving:
Het pictogram geeft aan de betreffende ruimte (b.v. besloten ruimte, tank of container) alleen mag worden betreden onder toezicht van een leidinggevende die zich buiten de ruimte bevindt en klaar staat om eventuele eerste hulp te verlenen of hulp in te roepen in geval van een ongeluk.
Pictogram labjas verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M059
Binnenkort beschikbaar

Naam:
Labjas verplicht
Omschrijving:
In deze ruimte is het verplicht om een laboratorium jas te dragen.
Pictogram winkelwagen vasthouden verplicht volgens ISO 7010 Referentie:
M060
Op aanvraag

Naam:
Winkelwagen vasthouden verplicht
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat het verplicht is om de handgreep van een winkelwagen of karretje vast te houden als deze zich begeeft op een rolpad of roltrap.


Verbodspictogrammen

Pictogram algemeen verbod volgens ISO 7010 Referentie:
P001
Stickers

Borden
Naam:
Algemeen verbod
Omschrijving:
Dit pictogram wordt gebruikt om een algemeen verbod aan te geven.
Pictogram roken verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P002
Stickers

Borden
Naam:
Roken verboden
Omschrijving:
Het pictogram met de sigaret geeft aan dat het verboden te roken is.
Pictogram roken en open vuur verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P003
Stickers

Borden
Naam:
Roken en open vuur verboden
Omschrijving:
Dit pictogram met een brandende lucifer geeft aan dat roken en alle vormen van open vuur verboden zijn.
Pictogram geen doorgang volgens ISO 7010 Referentie:
P004
Stickers

Borden
Naam:
Geen doorgang voor voetgangers
Omschrijving:
De persoon in deze afbeelding geeft aan dat een doorgaande weg verboden is voor voetgangers.
Pictogram geen drinkwater volgens ISO 7010 Referentie:
P005
Stickers

Borden
Naam:
Geen drinkwater
Omschrijving:
Dit verbodspictogram geeft aan dat het water uit de kraan of waterpunt niet geschikt is om als drinkwater te gebruiken.
Pictogram heftruck verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P006
Stickers

Borden
Naam:
Heftruck verboden
Omschrijving:
Hiermee wordt aangegeven dat het gebruik van een heftruck of andere industriële voertuigen verboden is.
Pictogram verboden voor personen met een pacemaker volgens ISO 7010 Referentie:
P007
Stickers

Borden
Naam:
Verboden voor personen met een pacemaker
Omschrijving:
Met dit pictogram wordt er aangeduid dat een aangewezen gebied verboden toegang is voor personen met een actief geïmplementeerd hartapparaat, vanwege de kans op storing van de pacemaker door bijvoorbeeld sterke magnetische velden.
Pictogram metalen voorwerpen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P008
Stickers

Borden
Naam:
Metalen voorwerpen en horloges verboden
Omschrijving:
Hiermee wordt aangegeven dat het verboden is voor kleine metalen voorwerpen of horloges bij je te dragen.
Pictogram klimmen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P009
Stickers

Borden
Naam:
Klimmen verboden
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat klimmen hier verboden is.
Pictogram aanraken verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P010
Stickers

Borden
Naam:
Aanraken verboden
Omschrijving:
Deze afbeelding geeft aan het dat verboden is om het gevaarlijke object aan te raken.
Pictogram niet met water blussen volgens ISO 7010 Referentie:
P011
Stickers

Borden
Naam:
Niet met water blussen
Omschrijving:
Dit verbodspictogram geeft aan dat het verboden is om te blussen met water.
Pictogram verboden voor zware last volgens ISO 7010 Referentie:
P012
Stickers

Borden
Naam:
Verboden voor zware last
Omschrijving:
Dit symbool geeft aan dat het verboden is om een zware voorwerpen op een oppervlakte te plaatsen.
Pictogram verboden voor mobiele telefoon volgens ISO 7010 Referentie:
P013
Stickers

Borden
Naam:
Verboden voor mobiele telefoon
Omschrijving:
Verbodspictogram voor het verbod van een geactiveerde mobiele telefoon.
Pictogram metalen prothesen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P014
Stickers

Borden
Naam:
Metalen prothesen verboden
Omschrijving:
Verboden voor personen met een metalen prothese of implantaat om een bepaald gebied te betreden, omdat onzichtbare stralen een temperatuurstijging van het metalen implantaat kunnen veroorzaken.
Pictogram niet in grijpen volgens ISO 7010 Referentie:
P015
Stickers

Borden
Naam:
Niet in grijpen
Omschrijving:
Met dit pictogram wordt er aangegeven dat het niet is toegestaan om handen in een opening te plaatsen.
Pictogram met water sproeien verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P016
Stickers

Borden
Naam:
Verboden te sproeien met water
Omschrijving:
Hiermee is het niet toegestaan om te sproeien met water op machines, materieel of bepaalde gebieden.
Pictogram duwen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P017
Stickers

Naam:
Duwen verboden
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat het verboden is om tegen een bepaald voorwerp aan te duwen.
Pictogram opzitten verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P018
Stickers

Borden
Naam:
Opzitten verboden
Omschrijving:
Verbodspictogram dat aangeeft dat het verboden is om op een ongeschikte ondergrond te zitten.
Pictogram opstappen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P019
Stickers

Borden
Naam:
Opstappen verboden
Omschrijving:
Verbodspictogram om aan te geven dat het niet is toegestaan om op een bepaald oppervlak te stappen.
Pictogram lift verboden te gebruiken bij brand volgens ISO 7010 Referentie:
P020
Stickers

Borden
Naam:
Lift verboden te gebruiken bij brand
Omschrijving:
Pictogram dat aangeeft dat bij brand de lift niet gebruikt mag worden.
Pictogram honden verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P021
Stickers

Borden
Naam:
Honden verboden
Omschrijving:
Verbodspictogram om aan te geven dat honden verboden zijn.
Pictogram eten en drinken verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P022
Stickers

Borden
Naam:
Eten en drinken verboden
Omschrijving:
Bij het zien van dit pictogram is het in de directe omgeving verboden om te eten of drinken.
Pictogram geen obstakels plaatsen volgens ISO 7010 Referentie:
P023
Stickers

Borden
Naam:
Geen obstakels plaatsen
Omschrijving:
Dit symbool geeft aan dat het verboden is om obstakels in de aangewezen ruimte te plaatsen. Bijvoorbeeld bij vluchtroutes, nooduitgangen en doorgangen.
Pictogram niet betreden volgens ISO 7010 Referentie:
P024
Stickers

Borden
Naam:
Niet betreden
Omschrijving:
Het pictogram geeft aan de een bepaalde ruimte of gebied niet betreden mag worden.
Pictogram verboden onafgewerkte stelling gebruiken volgens ISO 7010 Referentie:
P025
Stickers

Borden
Naam:
Verboden onafgewerkte stelling gebruiken
Omschrijving:
Hierbij is het niet toegestaan om een incomplete steiger of stelling te gebruiken.
Pictogram apparaat niet in bad of douche gebruiken volgens ISO 7010 Referentie:
P026
Stickers

Borden
Naam:
Apparaat niet in bad of douche gebruiken
Omschrijving:
Met dit pictogram wordt er aangegeven dat elektrische apparatuur niet in bad of douche mag worden gebruikt.
Pictogram lift niet gebruiken voor personen volgens ISO 7010 Referentie:
P027
Stickers

Borden
Naam:
Lift niet gebruiken voor personen
Omschrijving:
Hiermee wordt aangegeven dat de betreffende lift niet voor vervoer van personen gebruikt mag worden.
Pictogram handschoenen dragen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P028
Stickers

Borden
Naam:
Handschoenen dragen verboden
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat het verboden is om handschoenen te dragen, bijvoorbeeld bij het bedienen van bepaalde machines.
Pictogram fotograferen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P029
Stickers

Borden
Naam:
Fotograferen verboden
Omschrijving:
Als dit pictogram is aangegeven is het niet toegestaan om foto's te maken.
Pictogram geen knopen in touw volgens ISO 7010 Referentie:
P030
Stickers

Borden
Naam:
Geen knopen in touw
Omschrijving:
Hierbij is het verboden om knopen in een (klim)touw te maken.
Pictogram schakelen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P031
Stickers

Borden
Naam:
Schakelen verboden
Omschrijving:
Met dit pictogram is het verboden om de elektrisch of mechanische toestand van een machine of installatie te veranderen, deze mag niet in- of uitgeschakeld worden.
Pictogram slijpschijf niet gebruiken voor vlakslijpen volgens ISO 7010 Referentie:
P032
Stickers

Borden
Naam:
Slijpschijf niet gebruiken voor vlakslijpen
Omschrijving:
Hierbij is het verboden om een slijpschijf te gebruiken voor vlak slijpen.
Pictogram slijpschijf niet gebruiken voor nat slijpen volgens ISO 7010 Referentie:
P033
Stickers

Borden
Naam:
Slijpschijf niet gebruiken voor nat slijpen
Omschrijving:
Hierbij is het verboden om een slijpschijf te gebruiken voor nat slijpen.
Pictogram handmatig slijpen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P034
Stickers

Borden
Naam:
Handmatig slijpen verboden
Omschrijving:
Dit pictogram verbiedt het gebruik van een handmatige slijpschijfmachine.
Pictogram ijzeren noppen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P035
Stickers

Borden
Naam:
IJzeren noppen verboden
Omschrijving:
Met het gebruik van dit pictogram is het niet toegestaan om schoenen met ijzeren noppen of spikes te dragen, vanwege gebrek aan grip op het oppervlakte.
Pictogram kinderen niet toegestaan volgens ISO 7010 Referentie:
P036
Stickers

Borden
Naam:
Kinderen niet toegestaan
Omschrijving:
Met dit pictogram wordt er aangegeven dat het niet is toegestaan om kinderen tot de aangegeven ruimte of gebied toe te laten.
Pictogram sleepspoor niet verlaten volgens ISO 7010 Referentie:
P037
Stickers

Borden
Naam:
Sleepspoor niet verlaten
Omschrijving:
Hiermee wordt bedoelt dat het niet is toegestaan om het sleepspoor van de sleeplift of trekbaan te verlaten.
Pictogram schommelen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P038
Stickers

Borden
Naam:
Schommelen verboden
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat het niet is toegestaan om te schommelen in de stoeltjeslift.
Pictogram verhitte werkzaamheden verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P039
Stickers

Borden
Naam:
Verhitte werkzaamheden verboden
Omschrijving:
Hiermee wordt aangegeven dat verhitte / hete werkzaamheden verboden zijn.
Pictogram vuurwerk afsteken verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P040
Stickers

Borden
Naam:
Vuurwerk afsteken verboden
Omschrijving:
Dit verbodspictogram geeft aan dat het niet is toegestaan om vuurwerk af te steken en kan worden gebruikt bij handhaving van een vuurwerk verbod.
Pictogram niet leunen volgens ISO 7010 Referentie:
P041
Stickers

Borden
Naam:
Niet leunen
Omschrijving:
Met dit pictogram wordt aangeduid dat het niet is toegestaan om tegen een bepaald voorwerp aan te leunen.
Pictogram zwangere vrouwen niet toegestaan volgens ISO 7010 Referentie:
P042
Stickers

Borden
Naam:
Zwangere vrouwen niet toegestaan
Omschrijving:
Hiermee wordt aangegeven dat het voor zwangere vrouwen niet is toegestaan om aan bepaalde gevaarlijke activieten of handelingen deel te nemen.
Pictogram verboden voor dronken personen volgens ISO 7010 Referentie:
P043
Stickers

Borden
Naam:
Verboden voor dronken personen
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat personen in staat van dronkenschap niet mogen deelnemen aan bepaalde gevaarlijke handelingen of activiteiten.
Pictogram smart glasses verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P044
Stickers

Borden
Naam:
Smart glasses verboden
Omschrijving:
Dit symbool van een Google Glass bril geeft aan dat het gebruik van slimme brillen is verboden
Pictogram kampvuur verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P045
Stickers

Borden
Naam:
Kampvuur verboden
Omschrijving:
Hiermee wordt aangegeven dat het verboden is om een kampvuur te maken.
Pictogram niet buiten de rodelbaan reiken volgens ISO 7010 Referentie:
P046
Stickers

Borden
Naam:
Niet buiten de rodelbaan reiken
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat je niet met armen en benen buiten de rodelbaan mag steken.
Pictogram botsen verboden in rodelbaan volgens ISO 7010 Referentie:
P047
Stickers

Borden
Naam:
Botsen verboden in rodelbaan
Omschrijving:
Hiermee wordt aangegeven dat het niet is toegestaan om met de sleeën tegen elkaar te botsen in de rodelbaan.
Pictogram rennen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P048
Stickers

Borden
Naam:
Rennen verboden
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat het verboden is om te rennen.
Pictogram zwemmen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P049
Stickers

Borden
Naam:
Zwemmen verboden
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat het verboden is om te zwemmen.
Pictogram snorkelen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P050
Stickers

Borden
Naam:
Snorkelen verboden
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat het verboden is om te snorkelen.
Pictogram diepzee duiken verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P051
Stickers

Borden
Naam:
Diepzee duiken verboden
Omschrijving:
Hiermee wordt er aangeduid dat het verboden is om te scuba diven / diepzee duiken.
Pictogram duiken verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P052
Stickers

Borden
Naam:
Duiken verboden
Omschrijving:
Bij het zien van dit pictogram is het verboden om in het water te duiken.
Pictogram zeilen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P053
Stickers

Borden
Naam:
Zeilen verboden
Omschrijving:
Hiermee wordt aangegeven dat het verboden is met een zeilboot te varen, omdat deze in aanvaring kunnen komen met mensen in het water.
Pictogram windsurfen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P054
Stickers

Borden
Naam:
Windsurfen verboden
Omschrijving:
Op deze locatie is windsurfen verboden, omdat men hierbij in aanvaring kan komen met mensen in het water.
Pictogram handmatig aangedreven vaartuigen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P055
Stickers

Borden
Naam:
Handmatig aangedreven vaartuigen verboden
Omschrijving:
Op deze locatie is varen met handmatig aangedreven vaartuigen verboden, omdat men hierbij in aanvaring kan komen met mensen in het water (Bijvoorbeeld roeien, peddelen, suppen, waterfietsen).
Pictogram mechanisch aangedreven vaartuigen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P056
Stickers

Borden
Naam:
Mechanisch aangedreven vaartuigen verboden
Omschrijving:
Op deze locatie is varen met mechanisch aangedreven vaartuigen verboden, omdat men hierbij in aanvaring kan komen met mensen in het water.
Pictogram waterscooters verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P057
Stickers

Borden
Naam:
Waterscooters verboden
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat het gebruik van waterscooters en jetski's verboden is, omdat men hierbij in aanvaring kan komen met mensen in het water.
Pictogram voortgetrokken wateractiviteiten verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P058
Stickers

Borden
Naam:
Voortgetrokken wateractiviteiten verboden
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat het gebruik van voortgetrokken wateractiviteiten verboden is, omdat men hierbij in aanvaring kan komen met mensen in het water. Voortgetrokken wateractiviteiten zijn bijvoorbeeld waterskiën, wakeboarden, donuts en een bananenboot
Pictogram surfen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P059
Stickers

Borden
Naam:
Surfen verboden
Omschrijving:
Het gebruik van een surfplank, surfski of surfkajak is hier verboden, omdat men hierbij in aanvaring kan komen met mensen in het water.
Pictogram buitenschoeisel verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P060
Stickers

Borden
Naam:
Buitenschoeisel verboden
Omschrijving:
Dit symbool geeft aan dat het dragen van buitenschoeisel verboden is.
Pictogram in het water springen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P061
Stickers

Borden
Naam:
In het water springen verboden
Omschrijving:
Met dit pictogram aanwezig is het verboden om in het water te springen, omdat er gevaar dreigt om op een persoon te springen.
Pictogram in het water duwen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P062
Stickers

Borden
Naam:
In het water duwen verboden
Omschrijving:
Met dit pictogram aanwezig is het verboden om iemand in het water te duwen, omdat er gevaar dreigt om op een persoon te vallen.
Pictogram bodyboarden verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P063
Stickers

Borden
Naam:
Bodyboarden verboden
Omschrijving:
Deze afbeelding geeft aan dat het verboden is om te bodyboarden.
Pictogram surfen tussen vlaggen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P064
Stickers

Borden
Naam:
Surfen tussen rood-gele vlaggen verboden
Omschrijving:
Dit pictogram maakt duidelijk dat er niet tussen de rood-gele vlaggen (zwemgebieden) mag worden gesurft.
Pictogram kitesurfen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P065
Stickers

Borden
Naam:
Kitesurfen verboden
Omschrijving:
Kitesurfen is in dit gebied verboden als dit pictogram zichtbaar is.
Pictogram parasailen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P066
Stickers

Borden
Naam:
Parasailen verboden
Omschrijving:
Met dit pictogram in de buurt is parasailen verboden.
Pictogram strandsurfen verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P067
Stickers

Borden
Naam:
Strandsurfen verboden
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat strandsurfen / strandzeilen verboden is.
Pictogram niet blootstellen aan hoge temperaturen volgens ISO 7010 Referentie:
P068
Stickers

Borden
Naam:
Niet blootstellen aan hoge temperaturen
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan bepaalde materialen niet aan direct zonlicht mogen worden blootgesteld.
Pictogram geen onderhoud door gebruikers volgens ISO 7010 Referentie:
P069
Stickers

Borden
Naam:
Geen onderhoud door gebruikers
Omschrijving:
Dit verbodspictogram geeft aan dat onderhoud niet door gebruikers mag worden uitgevoerd, maar alleen door opgeleide personen.
Pictogram vinger niet in nozzle steken volgens ISO 7010 Referentie:
P070
Stickers

Borden
Naam:
Vinger niet in nozzle steken
Omschrijving:
Hiermee wordt aangegeven dat het verboden is om een vinger in de nozzle van een jetstream te steken.
Pictogram niet overheen klimmen volgens ISO 7010 Referentie:
P071
Stickers

Borden
Naam:
Niet overheen klimmen
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat het verboden is om over een hek of leuning te klimmen.
Pictogram niet springen volgens ISO 7010 Referentie:
P072
Stickers

Borden
Naam:
Niet springen
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat het verboden is om naar beneden te springen.
Pictogram deksel sluiten verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P073
Op aanvraag

Naam:
Deksel sluiten verboden
Omschrijving:
Hiermee wordt aangegeven dat het verboden is om de deksel of klep te sluiten als nog tenminste een van de (gas)branders in werking is.
Pictogram kinderzitje verboden volgens ISO 7010 Referentie:
P074
Op aanvraag

Naam:
Kinderzitje verboden
Omschrijving:
Deze afbeelding geeft aan dat er geen kinderzitje op de passagiersstoel mag worden geplaatst als de passagier airbag is geactiveerd.


Waarschuwingspictogrammen

Pictogram algemene waarschuwing volgens ISO 7010 Referentie:
W001
Stickers

Borden
Naam:
Algemene waarschuwing
Omschrijving:
Waarschuwingspictogram voor het aanduiden van algemeen gevaar.
Pictogram waarschuwing explosieve stoffen volgens ISO 7010 Referentie:
W002
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing explosieve stoffen
Omschrijving:
Met dit pictogram wordt er gewaarschuwd voor het gevaar van explosieve stoffen.
Pictogram waarschuwing radioactieve stoffen volgens ISO 7010 Referentie:
W003
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing radioactieve stoffen
Omschrijving:
Waarschuwingspictogram voor het waarschuwen van het gevaar van radioactieve stoffen.
Pictogram waarschuwing laserstralen volgens ISO 7010 Referentie:
W004
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing laserstralen
Omschrijving:
Hiermee wordt gewaarschuwd voor het gevaar van laserstralen.
Pictogram waarschuwing niet ioniserende straling volgens ISO 7010 Referentie:
W005
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing niet ioniserende straling
Omschrijving:
Waarschuwingspictogram om te waarschuwen voor het gevaar van niet ioniserende straling zoals laserstraling, ultraviolet straling, infrarood, microgolf of radiofrequenties.
Pictogram waarschuwing magnetisch veld volgens ISO 7010 Referentie:
W006
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing magnetisch veld
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor blootstelling aan een sterk magnetisch veld.
Pictogram waarschuwing struikelgevaar volgens ISO 7010 Referentie:
W007
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing struikelgevaar
Omschrijving:
Hiermee wordt er gewaarschuwd dat door obstakels op de vloer er gevaar is om te struikelen.
Pictogram waarschuwing valgevaar volgens ISO 7010 Referentie:
W008
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing valgevaar
Omschrijving:
Hiermee wordt aangeduid dat er door hoogteverschil kans op vallen is.
Pictogram waarschuwing biologisch gevaar volgens ISO 7010 Referentie:
W009
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing biologisch gevaar
Omschrijving:
Waarschuwingspictogram om te waarschuwen voor biologisch gevaarlijke stoffen.
Pictogram waarschuwing lage temperatuur volgens ISO 7010 Referentie:
W010
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing lage temperatuur
Omschrijving:
Hiermee wordt er gewaarschuwd voor het gevaar van lage temperaturen of ijskoude omstandigheden.
Pictogram waarschuwing glad oppervlak volgens ISO 7010 Referentie:
W011
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing glad oppervlak
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor een glad oppervlak en gevaar om uit te glijden.
Pictogram waarschuwing elektrische spanning volgens ISO 7010 Referentie:
W012
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing elektrische spanning
Omschrijving:
Het pictogram met bliksem waarschuwt voor gevaar om in aanraking te komen met elektriciteit / elektrische spanning.
Pictogram waarschuwing waakhond volgens ISO 7010 Referentie:
W013
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing waakhond
Omschrijving:
Waarschuwingspictogram om te waarschuwen voor een waakhond.
Pictogram waarschuwing heftruck volgens ISO 7010 Referentie:
W014
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing heftruck
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor aanrijding gevaar met heftrucks of andere transportvoertuigen.
Pictogram waarschuwing hangende lasten volgens ISO 7010 Referentie:
W015
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor hangende lasten
Omschrijving:
Hiermee wordt gewaarschuwd voor gevaar van hangende lasten.
Pictogram waarschuwing giftige stoffen volgens ISO 7010 Referentie:
W016
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor giftige stoffen
Omschrijving:
Pictogram met de afbeelding van een doodshoofd welke waarschuwt voor het gevaar van giftige stoffen.
Pictogram waarschuwing heet oppervlak volgens ISO 7010 Referentie:
W017
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor heet oppervlak
Omschrijving:
Waarschuwingspictogram om te waarschuwen voor het gevaar van een heet oppervlak.
Pictogram waarschuwing automatisch startende machine volgens ISO 7010 Referentie:
W018
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor automatisch startende machine
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor voorzichtigheid in de buurt van machines met bewegende mechanische onderdelen die automatisch en dus onverwacht kunnen starten.
​ ​
Pictogram waarschuwing pletgevaar volgens ISO 7010 Referentie:
W019
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor pletgevaar
Omschrijving:
Dit waarschuwingspictogram waarschuwt voor plet gevaar door bewegende mechanische onderdelen.
​ ​
Pictogram waarschuwing stoot gevaar voor hoofd volgens ISO 7010 Referentie:
W020
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor stoot gevaar voor hoofd
Omschrijving:
Hiermee wordt er gewaarschuwd voor gevaar om je hoofd te stoten.
​ ​
Pictogram waarschuwing ontvlambare stoffen volgens ISO 7010 Referentie:
W021
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor ontvlambare stoffen
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor het gevaar van ontvlambare stoffen.
​ ​
Pictogram waarschuwing scherpe onderdelen volgens ISO 7010 Referentie:
W022
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor scherpe onderdelen
Omschrijving:
Hiermee wordt gewaarschuwd voor gevaar op letsel door scherpe onderdelen zoals messen of naalden.
​ ​
Pictogram waarschuwing corrosieve stoffen volgens ISO 7010 Referentie:
W023
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor corrosieve stoffen
Omschrijving:
Dit pictogram van een hand, buisjes en druppels waarschuwt voor het gevaar van corrosieve / bijtende stoffen.
​ ​
Pictogram waarschuwing pletgevaar voor handen volgens ISO 7010 Referentie:
W024
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor pletgevaar voor handen
Omschrijving:
Dit veiligheidspictogram waarschuwt voor plet gevaar van handen als gevolg van sluitende mechanische onderdelen.
​ ​
Pictogram waarschuwing draaiende rollen volgens ISO 7010 Referentie:
W025
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor draaiende rollen
Omschrijving:
Hiermee wordt gewaarschuwd voor tegengestelde draaiende rollen.
​ ​
Pictogram waarschuwing accu's opladen volgens ISO 7010 Referentie:
W026
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor accu's opladen
Omschrijving:
Waarschuwingspictogram voor het gevaar van het opladen van accu's, waarbij gezorgd moet worden voor voldoende ventilatie en er voor zorgen dat men niet in contact komt met het accuzuur.
​ ​
Pictogram waarschuwing optische straling volgens ISO 7010 Referentie:
W027
Stickers

Naam:
Waarschuwing voor optische straling
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor verwonding aan ogen en huid door optische straling zoals UV, zichtbare straling of infrarood.
​ ​
Pictogram waarschuwing oxiderende stoffen volgens ISO 7010 Referentie:
W028
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor oxiderende stoffen
Omschrijving:
Pictogram dat waarschuwt voor het gevaar van oxiderende stoffen.
​ ​
Pictogram waarschuwing gashouders onder druk volgens ISO 7010 Referentie:
W029
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor gashouders onder druk
Omschrijving:
Hiermee wordt gewaarschuwd voor gevaar van gashouders die onder druk staan. Dit kan gevaar zijn van hoge temperaturen of van het gevaar van vallen.
​ ​
Pictogram waarschuwing klemgevaar voor handen volgens ISO 7010 Referentie:
W030
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor klemgevaar voor handen
Omschrijving:
Pictogram voor waarschuwing van plet of klem gevaar van handen bij het gebruik van een kantpers.
​ ​
Pictogram waarschuwing knelgevaar voor handen volgens ISO 7010 Referentie:
W031
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor knelgevaar voor handen
Omschrijving:
Dit pictogram wordt gebruikt om te waarschuwen voor het gevaar van bekneld raken van handen tussen een werkstuk en de bewegende delen van een kantpers.
​ ​
Pictogram waarschuwing gevaarlijke onderdelen volgens ISO 7010 Referentie:
W032
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor gevaarlijke onderdelen
Omschrijving:
Dit pictogram wordt gebruikt om te waarschuwen voor mogelijke beweging/doorbuiging van een werkstuk bij het bedienen van een kantpers.
​ ​
Pictogram waarschuwing prikkeldraad volgens ISO 7010 Referentie:
W033
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor prikkeldraad
Omschrijving:
Waarschuwingspictogram voor het gevaar van prikkeldraad.
​ ​
Pictogram waarschuwing stier volgens ISO 7010 Referentie:
W034
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor een stier
Omschrijving:
Waarschuw met dit pictogram voor de aanwezigheid van een stier.
​ ​
Pictogram waarschuwing vallende voorwerpen volgens ISO 7010 Referentie:
W035
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor vallende voorwerpen
Omschrijving:
Met dit pictogram wordt er gewaarschuwd voor mogelijk vallende voorwerpen.
​ ​
Pictogram waarschuwing kwetsbaar dak volgens ISO 7010 Referentie:
W036
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor kwetsbaar dak
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor een kwetsbaar dak en daarmee voor doorzak gevaar.
​ ​
Pictogram waarschuwing overrijden door afstand bestuurbare machine volgens ISO 7010 Referentie:
W037
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor overrijden door afstand bestuurbare machine
Omschrijving:
Pictogram om te waarschuwen voor gevaar van overrijden door een op afstand bestuurbare machine.
​ ​
Pictogram waarschuwing plotseling hard geluid volgens ISO 7010 Referentie:
W038
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor plotseling hard geluid
Omschrijving:
Hiermee wordt er gewaarschuwd voor mogelijk plotselinge harde geluiden.
​ ​
Pictogram waarschuwing vallend ijs volgens ISO 7010 Referentie:
W039
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor vallend ijs
Omschrijving:
Een waarschuwingspictogram om te waarschuwen voor vallende ijs of ijspegels
​ ​
Pictogram waarschuwing daklawine volgens ISO 7010 Referentie:
W040
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor daklawine
Omschrijving:
Dit pictogram wordt gebruikt om te waarschuwen voor besneeuwde daken en een daklawine.
​ ​
Pictogram waarschuwing verstikkingsgevaar volgens ISO 7010 Referentie:
W041
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor verstikkingsgevaar
Omschrijving:
Hiermee wordt er gewaarschuwd voor verstikkingsgevaar in een ruimte.
​ ​
Pictogram waarschuwing vlamboog volgens ISO 7010 Referentie:
W042
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor vlamboog
Omschrijving:
Veiligheidspictogram om te waarschuwen voor gevaar van een vlamboog.
​ ​
Pictogram waarschuwing dun ijs volgens ISO 7010 Referentie:
W043
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor dun ijs
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor dun ijs.
​ ​
Pictogram waarschuwing scheepshelling volgens ISO 7010 Referentie:
W044
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor scheepshelling
Omschrijving:
Hiermee worden mensen in het water gewaarschuwd voor een scheepshelling en de mogelijkheid dat er boten te water worden gelaten.
​ ​
Pictogram waarschuwing voortgetrokken wateractiviteiten volgens ISO 7010 Referentie:
W045
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor voortgetrokken wateractiviteiten
Omschrijving:
Dit pictogram wordt gebruikt om te waarschuwen voor voortgetrokken wateractiviteiten zoals waterskiën, wakeboarden, donuts en bananenboot.
​ ​
Pictogram waarschuwing surf gebied volgens ISO 7010 Referentie:
W046
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor surf gebied
Omschrijving:
Hiermee worden mensen in het water gewaarschuwd dat dit een surf gebied is.
​ ​
Pictogram waarschuwing diep water volgens ISO 7010 Referentie:
W047
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor diep water
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor diep water.
​ ​
Pictogram waarschuwing ondiep water volgens ISO 7010 Referentie:
W048
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor ondiep water
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor ondiep water en hiermee gevaar om in te duiken.
​ ​
Pictogram waarschuwing voorwerpen onder water volgens ISO 7010 Referentie:
W049
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor voorwerpen onder water
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor ondergedompelde voorwerpen in het water en hiermee gevaar om in te duiken.
​ ​
Pictogram waarschuwing plotselinge diepte in zwembad volgens ISO 7010 Referentie:
W050
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor plotselinge diepte in zwembad
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor plotselinge diepte in het zwem- of recreatiebad.
​ ​
Pictogram waarschuwing onbeschermde kade volgens ISO 7010 Referentie:
W051
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor onbeschermde kade
Omschrijving:
Een waarschuwingspictogram voor een onbeschermde kade en daarmee het gevaar van een auto te water.
​ ​
Pictogram waarschuwing onstabiele rand volgens ISO 7010 Referentie:
W052
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor onstabiele rand
Omschrijving:
Hiermee wordt gewaarschuwd voor valgevaar en een onstabiele rand.
​ ​
Pictogram waarschuwing onstabiele klif volgens ISO 7010 Referentie:
W053
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor onstabiele klif
Omschrijving:
Hiermee wordt gewaarschuwd voor een onstabiele klif rand.
​ ​
Pictogram waarschuwing haaien volgens ISO 7010 Referentie:
W054
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor haaien
Omschrijving:
Met dit pictogram wordt gewaarschuwd voor haaien in het water.
​ ​
Pictogram waarschuwing afvalwater afvoer volgens ISO 7010 Referentie:
W055
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor afvalwater afvoer
Omschrijving:
Hiermee wordt een afvoer van afvalwater / riool aangeduid.
​ ​
Pictogram waarschuwing tsunami gebied volgens ISO 7010 Referentie:
W056
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor tsunami gebied
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat het betreffende gebied een risico op tsunami's heeft.
​ ​
Pictogram waarschuwing sterke onderstroming volgens ISO 7010 Referentie:
W057
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor sterke onderstroming
Omschrijving:
In dit water is het oppassen voor een gevaarlijke sterke stroming.
​ ​
Pictogram waarschuwing vaargebied volgens ISO 7010 Referentie:
W058
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor vaargebied
Omschrijving:
Met dit pictogram wordt gewaarschuwd voor een gebied waar boten varen
​ ​
Pictogram waarschuwing strand zeilen volgens ISO 7010 Referentie:
W059
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor strand zeilen
Omschrijving:
Hier wordt gewaarschuwd voor strandzeilen / beach surfen.
​ ​
Pictogram waarschuwing vloedgevaar volgens ISO 7010 Referentie:
W060
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor vloedgevaar
Omschrijving:
Hiermee wordt gewaarschuwd bij het betreden van gebieden die kunnen worden afgesneden door opkomende getij.
​ ​
Pictogram waarschuwing drijfzand volgens ISO 7010 Referentie:
W061
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor drijfzand
Omschrijving:
Een pictogram om te waarschuwen bij het betreden van gebieden met drijfzand of modder.
​ ​
Pictogram waarschuwing kitesurfen volgens ISO 7010 Referentie:
W062
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor kitesurfen
Omschrijving:
Met dit pictogram worden mensen in het water gewaarschuwd voor kitesurfen in het gebied.
​ ​
Pictogram waarschuwing parasailing volgens ISO 7010 Referentie:
W063
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor parasailing
Omschrijving:
Met dit pictogram worden mensen in het water gewaarschuwd voor parasailing in het gebied.
​ ​
Pictogram waarschuwing harde wind volgens ISO 7010 Referentie:
W064
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor harde wind
Omschrijving:
Hiermee wordt gewaarschuwd om voorzichtig te zijn op of in het water als er een harde wind is.
​ ​
Pictogram waarschuwing hoge golven volgens ISO 7010 Referentie:
W065
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor hoge golven
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat er hoge golven in een gebied kunnen zijn.
​ ​
Pictogram waarschuwing aflopend strand volgens ISO 7010 Referentie:
W066
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor aflopend strand
Omschrijving:
Dit pictogram geeft aan dat er plotseling een sterk aflopend strand kan zijn.
​ ​
Pictogram waarschuwing krokodillen volgens ISO 7010 Referentie:
W067
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor krokodillen
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor de aanwezigheid van krokodillen, alligators of kaaimannen.
​ ​
Pictogram waarschuwing in het water vallen volgens ISO 7010 Referentie:
W068
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor in het water vallen
Omschrijving:
Pictogram om te waarschuwen voor vallen in het water wanneer men op of van een drijvend oppervlak stapt.
​ ​
Pictogram waarschuwing kwallen volgens ISO 7010 Referentie:
W069
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor kwallen
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor kwallen in het gebied.
​ ​
Pictogram waarschuwing afstapje volgens ISO 7010 Referentie:
W070
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor afstapje
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor een afstapje of drempel.
​ ​
Pictogram waarschuwing gezondheidsgevaar volgens ISO 7010 Referentie:
W071
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor gezondheidsgevaar
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt er voor dat een bepaalde stof een gevaar voor de gezondheid oplevert
​ ​
Pictogram waarschuwing milieugevaarlijke stoffen volgens ISO 7010 Referentie:
W072
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor milieugevaarlijke stoffen
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt er voor dat een bepaalde stof een gevaar voor het milieu oplevert
​ ​
Pictogram waarschuwing groot brandbaar gebied volgens ISO 7010 Referentie:
W073
Op aanvraag

Naam:
Waarschuwing voor groot brandbaar gebied
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor gevaar in de nabijheid van zones die vatbaar zijn voor grootschalige branden en te ontruimen op aanwijzing of in geval van brand
​ ​
Pictogram waarschuwing voor tornado's volgens ISO 7010 Referentie:
W074
Op aanvraag

Naam:
Waarschuwing voor tornado's
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor gevaar dat in een bepaald gebied tornado's kunnen ontstaan.
Pictogram waarschuwing voor actieve vulkaan volgens ISO 7010 Referentie:
W075
Op aanvraag

Naam:
Waarschuwing voor actieve vulkaan
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor gevaar dat in een bepaald gebied een vulkaan actief is.
Pictogram waarschuwing voor plotselinge afvalstroom volgens ISO 7010 Referentie:
W076
Op aanvraag

Naam:
Waarschuwing voor plotselinge afvalstroom
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor gevaar in een gebied dat vatbaar is voor plotselinge overstromingen of puinstroom na hevige of aanhoudende zware regenval.
​ ​
Pictogram waarschuwing voor een overstromingsgebied volgens ISO 7010 Referentie:
W077
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor een overstromingsgebied
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor gevaar dat een gebied plotseling onder water kan komen te staan door een overstromende rivier of zee.
​ ​
Pictogram waarschuwing voor een aardverschuiving volgens ISO 7010 Referentie:
W078
Stickers

Borden
Naam:
Waarschuwing voor een aardverschuiving
Omschrijving:
Dit pictogram waarschuwt voor het gevaar van een aardverschuiving of vallende rotsen.