ISO 7010

Grafische symbolen — Veiligheidskleuren en –tekens — Geregistreerde veiligheidstekens


De ISO 7010 is een internationale norm met als doel de standaardisering en harmonisering van veiligheidspictogrammen te verbeteren en hiermee een veiligere werkplek en betere communicatie te creëren. De internationale ISO norm is als Europesche norm aangenomen en heeft in Nederland de naam NEN-EN-ISO 7010 gekregen.

Waar wordt de ISO 7010 toegepast?


De norm is van toepassing in alle gebieden waar veiligheid in verband met mensen van toepassing is en waar deze geïnformeerd moeten worden over veiligheid. Als uitzondering gelden veiligheidstekens voor lucht- weg- en spoorverkeer en de scheepvaart.

In bestaande situaties volstaan de oude pictogrammen en bij kleine wijzigingen kunnen deze worden gehandhaaft, maar bij nieuwbouw moet gebruikt worden gemaakt van de ISO 7010 pictogrammen. Nieuwe en oude symbolen mogen niet door elkaar worden gebruikt, dus bij kleine aanpassingen moet alles worden veranderd.

Veranderingen


In de norm zijn een aantal pictogrammen opgenomen uit de categorieën brandbestrijding, evacuatie, verboden, geboden en waarschuwingen. Als er een ISO 7010 variant van een pictogram is, wordt dat in onze webwinkel duidelijk vermeld met: ISO 7010 in de omschrijving. Er worden nog steeds nieuwe pictogrammen aan de norm toegevoegd en daarom zullen deze ook continue op de webwinkel worden bijgewerkt.

Voor Nederland zijn er twee grote veranderingen met betrekking tot de vluchtroute aanduiding

1

De aanpassing van de pijl richting voor de vluchtrichting rechtdoor.
In Europa was het al gangbaar om de pijl omhoog hiervoor te gebruiken, maar in Nederland werd een pijl naar beneden gebruikt. In de meeste Europese landen wijzen de pijlen op verkeersborden ook omhoog, terwijl in Nederland de pijlen omlaag wijzen. In Nederland wordt dit steeds vaker veranderd en worden verkeersborden vervangen en voorzien van een pijl omhoog. Dit geldt nu ook voor de vluchtroute aanduiding.

2

Verandering van het "mannetje" en de deur
Voorheen werd het "mannetje" gescheiden door een pijl van de deur, maar in de nieuwe norm wordt het "mannetje" in de deur geplaatst.

ISO 7010 vluchtroute aanduiding
BetekenisPictogram
Vluchtroute aanduiding rechtdoor of naar boven
  1. Boven deuren en doorgangen
  2. Ook boven de finale uitgang
Vluchtroute rechts
Vluchtroute links
Vluchtroute naar beneden
Vluchtroute trap af rechts
Vluchtroute trap op rechts
Vluchtroute trap af links
Vluchtroute trap op links

In de categorie brandbeveiliging is de grootste verandering de toevoeging van een vlam aan de bestaande pictogrammen voor brandblusser, brandhaspel, handmelder en noodtelefoon. Andere pictogrammen brandbeveiliging waren reeds voorzien van vlam en er zijn ook een aantal nieuwe bijgekomen.

ISO 7010 brandveiligheid
Oude pictogramNieuwe pictogram
ISO 7010 in België

In België heeft deze internationale de naam NBN-EN-ISO 7010 gekregen. De norm mag in België gehanteerd worden, maar is nog geen verplichting. Meer informatie hierover vindt u terug op de website werk.belgie.be