GHS Gevarenpictogrammen

De GHS Symbolen (CLP) zijn in een groot aantal afmetingen leverbaar als bord, sticker, sticker op rol, magneetfolie of verpakkingstape. Deze internationaal herkenbare gevaarpictogrammen gelden voor de levering, het vervoer (over land, spoor en water) en het gebruik van chemische stoffen en mengsels en moeten sinds 1 Juni 2015 verplicht gebruikt worden in de EU.

Naast de ghs etiketten en labels zijn gevarenpictogrammen voor gevaarlijke stoffen ook leverbaar als gele waarschuwingspictogrammen. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR), het spoor(RID) , de zee (IMDG) en door de lucht (IATA) blijven de pictogrammen voor transport & verkeer bestaan.

De GHS labels zijn zwarte pictogrammen op een witte achtergrond met een rood kader en worden als een ruit gebruikt. De stickers zijn leverbaar met en zonder wit kader er om heen en de borden alleen met kader. De stickers worden per stuk in 9 verschillende afmetingen aangeboden in een sterke vinyl kwaliteit, terwijl bij de stickers op rol er gekozen kan worden tussen vinyl en de goedkopere variant van papier. Als bord kan er standaard worden gekozen voor een kunststof (polypropyleen) of een flexibel magneetbord. Alle GHS stickers kunnen ook worden besteld met de signaalwoorden Waarschuwing of Gevaar