Waarschuwingspictogrammen

Waarschuwingspictogrammen zijn leverbaar in een ruime keuze aan materialen en afmetingen. De gele borden en stickers zorgen voor een goede zichtbaarheid en met de juiste pictogrammen kunnen gevaar en gevaarlijke situaties snel kenbaar worden gemaakt. Het plaatsen van pictogrammen die voldoen aan de wettelijke eisen en de ISO 7010 Norm zorgt voor een eenduidige markering die internationaal gelijk is.

De borden en stickers van onze waarschuwingspictogrammen zijn leverbaar in een groot aantal afmetingen, zodat deze zichtbaar kunnen worden gemaakt vanaf alle gewenste afstanden. De bordjes kunnen geleverd worden in kunststof, aluminium of plexiglas. De stickers zijn er in een standaard signaal kleur en diverse symbolen kunnen in een reflecterende of UV variant worden besteld.

Er is een aparte categorie voor "waarschuwing elektrische spanning" opgenomen, omdat deze er in een groot aantal symbolen met verschillende spanningsaanduidingen zijn. Een andere uitgebreide categorie is die voor stickers die voldoen aan de "Machinerichtlijn". De combinatie en besloten ruimtes categorieën bevatten stickers en borden met teksten en pictogrammen voor algemene waarschuwingen en voor het werken in besloten ruimtes.

Op zoek naar GHS Gevarenpictogrammen? - GHS Gevarenpictogrammen