Wat te doen bij brand?

Borden en stickers "Wat te doen bij brand" in diverse uitvoeringen en vertalingen in het Engels, Frans en Duits.


Eigen veiligheid eerst!

1. Waarschuwen / alarmeren

Waarschuw de directe omgeving en informeer (of laat informeren) de hulpdiensten via het interne of externe alarmnummer. Geef duidelijk aan:

  • - WAAR het brandt
  • - WAT brandt
  • - OMVANG van de brand

2. Blussen

Eigen veiligheid eerst. Ga niet in de rook staan, dit kan levensgevaarlijk zijn. Gebruik de beschikbare brandblusser of brandslanghaspel voor het blussen van een beginnende brand.

3. Evacueren

Evacueer eerst de directe omgeving en waar nodig de compartimenten daarnaast. Sluit ramen en deuren en stop met ventileren.

4. Instructies

Volg de instructies op van bevoegde personen zoals Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) en gearriveerde hulpdiensten