Borden en Stickers Camerabewaking

Volgens de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer dient iedere private onderneming die camerabewaking wil doorvoeren het personeel en de klanten in te lichten dat er camerabewaking aanwezig is. Dit doet men door het aanbrengen van duidelijke pictogrammen of tekstbordjes in de publiek toegankelijk zones.

Toon meer Toon minder