GHS Etikettering - Gezondheidsgevaar - GHS08

Borden, stickers, stickers op rol, magneten en verpakkingstape met GHS pictogram voor het waarschuwen van gezondheidsgevaar - GHS08.

Het pictogram "gezondheidsgevaar" wordt voor verschillende risico's en gevaren gebruikt en kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid op korte en langere termijn. Inademing van deze stoffen kan een allergie, astma of ademhalingsproblemen veroorzaken. Daarnaast kan het giftig zijn voor bepaalde organen en schadelijk of dodelijk zijn als het wordt ingeslikt of in de luchtwegen terecht komt. Sommige stoffen zijn kankerverwekkend, mutageen (verandering van erfelijk materiaal (DNA)) of zijn van invloed op de vruchtbaarheid of een ongeboren kind

Toon meer Toon minder