Veiligheidslabels - Waarschuwingslabels - Inspectielabels

Veiligheids, waarschuwings en inspectie labels zorgen tijdens werksituaties voor een betere identificatie van machines en dragen bij aan een veilige werkomgeving. De labels kunnen worden gebruikt voor identificatie of als waarschuwing voor het werken met machines en apparaten. Het is belangrijk dat het uit- en inschakelen van machines of elektriciteit op een veilige manier gebeurd en hierbij is het gebruik van veiligheidslabels een belangrijk hulpmiddel.