GHS Etikettering - Gevaar/schadelijk/irriterende Stoffen - GHS07

Borden, stickers, stickers op rol, magneten en verpakkingstape met GHS pictogram van een uitroepteken voor het waarschuwen van het gevaar voor gevaarlijke, schadelijke en irriterende stoffen - GHS07.

Het pictogram waarschuwt voor stoffen met verschillende gevaren. De stoffen kunnen een acute vergiftiging veroorzaken bij inademen of inslikken, kunnen irriterend werken voor luchtwegen, kunnen een overgevoeligheid veroorzaken voor huid en ogen, hebben een verdovende werking (Slaperig of duizelig) of kunnen gevaarlijk zijn voor de ozonlaag.