Stickers Pictogrammen "Elektriciteit"

Waarschuwingspictogrammen voor elektriciteit zijn leverbaar in een ruime keuze aan materialen en afmetingen. De gele stickers met bliksemschicht zorgen voor een goede zichtbaarheid en door het ruime aanbod kan alles wat met stroom te maken heeft worden gesignaleerd. Het plaatsen van pictogrammen die voldoen aan de wettelijke eisen en de ISO 7010 Norm zorgt voor een eenduidige markering die internationaal gelijk is.

Verschillende spanningsaanduidingen en waarschuwende teksten zorgen er voor dat alle gevaarlijke situaties met stroom en elektra worden gesignaleerd.